In 2015 had NAM het voornemen fracking activiteiten uit te voeren op de locatie Saaksum bij Roodehaan. In het najaar van 2015 heeft NAM bekend gemaakt deze werkzaamheden bij Saaksum tot nader order uit te stellen gezien de regionale gevoeligheden rond het Groningen-gasveld.

Onlangs heeft NAM besloten de fracking werkzaamheden bij Saaksum niet in 2016 uit te voeren. Indien NAM besluit de fracking activiteit in de komende jaren wel uit te gaan voeren, willen we dat gaan doen onder de regels van de nieuwe Mijnbouwwet. Deze wet maakt een grotere betrokkenheid van de diverse partijen, zoals gemeenten en omwonenden,  mogelijk.

Wat is fracking?

De NAM wint al tientallen jaren aardgas uit meer dan 175 gasvelden op land en op zee. Om de gaswinning te bevorderen, of op gang te brengen, zijn werkzaamheden op bestaande locaties noodzakelijk.

Om de doorlatendheid van het gashoudende gesteente te vergroten gebruikt de NAM de frack-techniek bij een deel van de kleine velden. Hierbij wordt gedurende 2 uur op gecontroleerde wijze een scheur in het gesteente aangebracht, op circa 3 kilometer diepte, zodat het gas beter richting de boorput stroomt. Deze techniek wordt al sinds de jaren 50 regelmatig en succesvol toegepast in Nederland. Dankzij gebruik van deze techniek produceert de NAM meer aardgas uit bestaande en nieuwe gasvelden.

Evenals de minister is ook NAM ervan overtuigd dat de frack-techniek veilig uitgevoerd kan worden.