Jaarlijks nodigt NAM zo’n vijftig betrokken deskundigen uit deze bijeenkomst bij te wonen met als doel de monitoring en de resultaten daarvan te evalueren.

Verschillende wetenschappers deelden in kleine groepen de resultaten van hun monitoringsonderzoek en er waren plenaire discussies. Verschillende aanwezigen gaven aan onder de indruk te zijn van de wijze waarop NAM de effecten van gaswinning onder de Waddenzee monitort en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Maar ook was er ruimte voor kritische geluiden en voor voorstellen om het monitoring- en onderzoekprogramma te verbeteren.

NAM heeft verschillende locaties in de Waddenregio. Zo wint de NAM dertig jaar gas vanaf Ameland. En sinds tien jaar wordt aardgas gewonnen vanaf de locaties Lauwersoog, Vierhuizen en Moddergat. Deze velden behoren tot de 175 gasvelden in Nederland. Alle kleine velden samen zorgen voor zo’n 30% van het Nederlandse aardgas.