De installatie van NAM bij Anjum vervult een sleutelpositie voor de gasvelden in Noordoost Fryslan. Het aardgas uit omliggende velden wordt hier behandeld en geschikt gemaakt voor gebruik thuis. Tijdens de introductie van de open avond werd meer verteld over de kleine gasvelden in Noordoost Fryslan. Deze velden zijn vaak een paar honderd keer kleiner dan het Groningen gasveld, maar wel belangrijk voor de Nederlandse engergievoorziening. Het kleine veld bij Ee is bijvoorbeeld 700 keer kleiner dan het Groningen-veld. Een veld als Ee levert echter wel genoeg aardgas waar omgerekend de inwoners van Fryslan 10 jaar van energie kan worden voorzien.

Tijdens de busrondrit werd door NAM operator Marco Mol uitleg gegeven over de verschillende installatie-onderdelen op de grote NAM locatie. De bezoekers kregen zo een indruk hoe het gas wordt gewonnen en welke vervolgstappen nodig zijn.

Ook was er een sessie waarbij iedereen vragen kon stellen aan een geoloog. Waarom is op de ene plek wel aardgas in de grond en op de andere plek niet? Hoe ontstaat bodemdaling? Waarom is het ene veld wel gevoelig voor aardbevingen en het andere veld niet? De bezoekers hoorden ook dat gas niet in een bel zit maar in hard gesteente op 3 kilometer diepte. Ook werd verteld dat NAM al sinds de jaren zeventig in Dongeradeel in totaal 33 putten zijn geboord. De volgende boring is mogelijk bij Ternaard, waar NAM over enkele jaren vanaf de bestaande locatie een nieuwe put wil boren. Ook hierover werd uitleg gegegeven.

De kinderen vermaakten zich in de kinderhoek, waar ze proefjes deden en spelenderwijs kennis maakten met techniek.