Waterinjectie in lege gasvelden in Twente

Bij de oliewinning in Schoonebeek komt productiewater vrij dat met behulp van de gerepareerde injectiewatertransportleiding weer getransporteerd kan worden naar Twente om daar geïnjecteerd te worden in het lege gasveld Rossum-Weerselo.

De gekozen oplossing biedt volgens NAM een innovatieve en robuuste oplossing voor de komende jaren, die tegelijkertijd ruimte laat voor de verschillende verwerkingmethodes van productiewater die in het huidige evaluatieonderzoek naar de waterinjectie in Twente worden overwogen voor de langere termijn.

Of de pijpleiding ook op langere termijn in gebruik zal blijven hangt af van de uitkomst van dat lopende evaluatieonderzoek. Naar verwachting neemt minister Kamp hierover eind dit jaar een besluit.

 

 

 

 

 

 

Heringebruikname injectiewatertransportleiding

Over dit onderwerp zijn ook vragen gesteld door de politiek. Om iedereen de gelegenheid te geven kennis te nemen van de stand van zaken, heeft NAM besloten de oliewinning in Schoonebeek niet nu al maar medio september te hervatten. 

Quote van de heer Schotman, CEO van NAM: “Naast economische en werkgelegenheidsaspecten vind ik het ook belangrijk dat er duidelijkheid komt over de korte en langetermijnbeslissingen en dat deze op elkaar zijn afgestemd. Ik wil hiervoor graag ruimte geven aan alle betrokken partijen.”

 

 

 

 

 

 

Werkgelegenheid in de regio

De oliewinning in Schoonebeek is een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid in met name Zuid-Oost Drenthe. Op jaarbasis zijn er in totaal ongeveer 200 mensen dagelijks direct betrokken bij de oliewinning in Schoonebeek waaronder ongeveer 80 medewerkers van NAM. Tevens leveren ca. tien bedrijven in de regio Twente en enkele tientallen bedrijven in Drenthe hun diensten aan NAM om de oliewinning in Schoonebeek mogelijk te maken. Daarnaast zijn er nog eens 50- 75 mensen indirect betrokken bij de oliewinning in Schoonebeek.

 

 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER OLIEWINNEN EN WATERINJECTIE VERWIJZEN WIJ U NAAR ONZE WEBSITE: