Group of black coat wearing people

Vanaf april 2014 voert NAM de Nieuwbouwregeling uit als onderdeel van de brede afspraken met de regio. Onder regie van de NCG wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de Nieuwbouwregeling. In het Meerjarenprogramma (MJP) van de NCG dat binnenkort zal worden gepubliceerd zullen de kaders voor een herziene regeling worden aangegeven.

De verwachting is dat begin 2017 de Nieuwbouwregeling dan zal worden gewijzigd. Dit zal via deze website worden gecommuniceerd. Tot dat moment blijft de huidige regeling van kracht.

Meer informatie over de Nieuwbouwregeling vindt u hier

De huidige stand van zaken van de Nieuwbouwregeling kunt u vinden op Feiten en Cijfers