De productie van olie heeft een jaar stilgelegen. Wanneer SodM toestemming geeft om de nieuwe leiding te gebruiken, beginnen de pompen in Schoonebeek weer te draaien. Het zou -afhankelijk van de toestemming- kunnen dat de herstart van de olieproductie volgende week plaatsvindt.

Olieproductie

Bij het produceren van de olie in Schoonebeek komt ook zout productiewater en aardgas mee naar boven. Deze stoffen worden van elkaar gescheiden en apart vervoerd. De aardolie gaat via ondergrondse pijpleidingen naar de raffinaderij van BP in het Duitse Lingen, zo’n 30 km van Schoonebeek. Het aardgas dat bij het winnen van aardolie vrijkomt, wordt op locatie afgevangen en gaat naar de warmtekrachtcentrale. Daar dient het meteen als brandstof. Het meegekomen productiewater gaat via een ondergrondse leiding naar de waterinjectielocaties in Twente, waar het in lege aardgasvelden wordt gepompt.

Minder waterinjectielocaties

NAM heeft naar aanleiding van een geconstateerd lek in april 2015 in de bestaande leiding, gekozen voor het vernieuwen van de watertransportleiding. De nieuwe pijpleiding is een kunststofbuis waarbij het risico op een nieuwe lekkage door corrosie, sterk wordt verminderd. Doordat de diameter kleiner is neemt de capaciteit van de leiding wel af, waardoor er alleen water geïnjecteerd zal worden in het voormalige gasveld Rossum-Weerselo op de locaties:

  • ROW2
  • ROW3
  • ROW5

De werkzaamheden gaan de komende dagen door.