Het advies van de commissie om eerst de alternatieven op hoofdlijnen te onderzoeken en lokale overheden en omwonenden daarbij te betrekken sluit ook goed aan op de huidige werkwijze met een Begeleidingscommissie die bestaat uit lokale en regionale bestuurders. Dit past ook goed bij de praktijk van informatiebijeenkomsten met publiek en dorpsraden.