Dit schreef minister Kamp van Economische Zaken op 29 april in een brief aan de Tweede Kamer.  De minister licht in zijn brief  toe dat de concentratie gevaarlijke stoffen in het injectiewater ruim onder de norm blijft, zoals vastgelegd in de Europese CLP-verordening. Minister Kamp schreef de toelichting in antwoord op de vragen van Tweede Kamerleden over de markering en benaming van het productiewater dat vrijkomt bij het winnen van olie in Schoonebeek.