Nu het CBS als opvolger van Ortec Finance de woningmarktontwikkelingen in 11 in plaats van 8 gemeenten onderzoekt, wordt de regeling per direct ook opengesteld voor de gemeenten De Marne, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Woningeigenaren die hun woning in deze gemeenten hebben verkocht kunnen zich nu – ook met terugwerkende kracht tot 25 januari 2013 - melden bij de Waarderegeling.

Voortgang Waarderegeling

Bijna 1.000 huizenverkopers hebben gebruikgemaakt van de Waarderegeling. Op basis van bijna 800 taxaties zijn ruim 500 aanbiedingen gedaan. Deze taxaties worden uitgevoerd door voornamelijk regionale makelaars die verbonden zijn aan brancheorganisaties NVM, VBO Makelaar of VastgoedPro.
In 81% werd tot heden een lagere verkoopprijs door aardbevingen gevonden. Meestal lag het percentage tussen de 1% en 5% van de verkoopprijs. Al naar gelang de locatie, het verkoopmoment en de woningkenmerken variëren deze uitkomsten. Gemiddeld komen de uitkomsten overeen met die van studies door het CBS en Ortec Finance.
93% van de woningverkopers die een aanbieding werd gedaan heeft deze geaccepteerd. Klik hier voor meer Feiten & Cijfers.

Wie komen er in aanmerking?

Verkopers uit de drie toegevoegde gemeenten kunnen zich aanmelden voor de Waarderegeling wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een woning;
  • de verkochte woning is gelegen binnen de 11 gemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer of Winsum);
  • de woning is verkocht na 25 januari 2013;
  • de verkochte woning is ook al geleverd (via een notariële akte van levering);
  • de aanvraag voor de regeling is ingediend binnen 1 jaar na levering (of, wanneer de woning is verkocht tussen 25 januari 2013 en 15 april 2016: binnen 1 jaar na laatstgenoemde datum);
  • er is geen sprake van een bedrijfsmatige transactie.

Klik hier voor meer informatie over de Waarderegeling

Speciale situaties

Twee specifieke situaties werden de afgelopen periode door NAM al meegenomen binnen de Waarderegeling, maar waren nog niet in de regeling zelf vastgelegd, te weten: echtscheidingen en erfrechtelijke verkrijgingen (men erft een woning). Ook deze situaties zijn nu expliciet opgenomen in de regeling, omdat hier net zoals bij verkoop afrekening en fiscale afhandeling dient plaats te vinden.

Koopinstrument

Naast zorgen over de lagere verkoopprijs door aardbevingen, zijn er ook zorgen in de regio over de verkoopbaarheid van woningen. NAM steunt het initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen voor een proef met het Koopinstrument en heeft hiervoor EUR 10 miljoen beschikbaar gesteld.