In haar zienswijze adresseert NAM een aantal onduidelijkheden inzake de motivering en praktische uitvoerbaarheid van specifieke onderdelen van het ontwerpbesluit. Het is in het belang van alle betrokken partijen dat de minister een helder en goed onderbouwd definitief besluit neemt.

NAM onderschrijft een aantal belangrijke onderdelen van het ontwerpbesluit van de minister. De tijdshorizon die de minister vaststelt op vijf jaar biedt volgens NAM een noodzakelijke basis om stabiliteit in de gaswinning te cre√ęren.

Lees hier de zienswijze die NAM op donderdag 11 augustus bij het ministerie indiende.