NAM draagt Rijksmonumenten over aan Groninger Landschap

De overeenkomst heeft in eerste instantie betrekking op vier Rijksmonumenten: de boerderijen Occo Reintiesheert in Stedum, De Haver in Onderdendam en Melkema in Huizinge en verder de molenaarswoning van molen Zeldenrust in Westerwijtwerd.

Met deze overeenkomst neemt Het Groninger Landschap verantwoordelijkheid voor behoud van de getroffen Rijksmomumenten in het aardbevingsgebied. De monumenten worden in een goede staat van onderhoud gebracht en de schade wordt hersteld.

Het herstel van schade en eventueel bouwkundig versterken van Rijksmonumenten vereist, vanwege het monumentale karakter, een specialistische aanpak. NAM heeft daarom besloten de samenwerking te zoeken met Het Groninger Landschap. Zij weten als geen ander hoe om te gaan met cultureel erfgoed, het behoud ervan en het geven van een goede bestemming die toekomstbestendig is.

NAM betaalt Het Groninger Landschap een bedrag voor langdurig onderhoud, schadeherstel en een vaste bijdrage voor het realiseren van een aardbevingsbestendiger woning. NAM blijft verantwoordelijk voor toekomstige aardbevingsschade. Beide partijen hebben de intentie om vergelijkbare afspraken te maken met andere monumentenorganisaties, zoals Stichting Oude Groninger Kerken en het Groninger Monumentenfonds.
Het volledige bericht over de overdracht leest u hier.