Op het moment van het incident lag de oliewinning al stil in verband met onderhoud aan onze installaties. Tijdens het reinigen van een van de behandelingsvaten is een vlam ontstaan die via het mangat naar buiten is gekomen. Twee medewerkers van de aannemer die de werkzaamheden uitvoerden waren in de nabijheid van het mangat. Een van de medewerkers heeft een lichte verwonding opgelopen. De medewerkers droegen persoonsbeschermende middelen. De medewerker heeft zijn werkzaamheden vandaag weer kunnen hervatten. Hulpdiensten zijn niet ter plaatse geweest omdat de vlam kortstondig was. Direct na het incident is een melding gedaan bij onze toezichthouder SodM en zijn zij ter plaatse geweest. 

Op de NAM-locatie Rotterdam Meetstation-1 wordt sinds 1984 olie gewonnen. Dagelijks wordt er door de 21 putten op de locatie 450 m³ = 2850 vaten olie geproduceerd. De olie wordt ter plaatse verwerkt in de behandelingsinstallatie voordat het per pijpleiding naar de raffinaderij van Shell in Pernis wordt getransporteerd.