Dat zijn zorgen die NAM zeer serieus neemt en die ook eerder verwoord zijn in de vorig jaar aangeboden lijst met zorgpunten aan de minister. Onderwerpen als veiligheid, gezondheid en bodemverontreiniging zijn belangrijke criteria die zeer nadrukkelijk worden meegenomen in het op dit moment lopende herevaluatieproces van waterinjectie in Twente en mogelijke alternatieve methoden daarvoor. De Begeleidingscommissie die bestaat uit lokale en regionale bestuurders ziet erop toe dat deze maatschappelijke zorgen terdege worden verwerkt in de uitwerking van de verschillende alternatieven en zichtbaar verankerd worden in de uiteindelijke rapportage.