Voorafgaand aan dit definitieve besluit zijn er diverse consultaties door de Minister geweest en hebben alle betrokken partijen hun zienswijze kunnen indienen. Ook NAM heeft een zienswijze ingediend. De Minister heeft deze zienswijzen meegenomen in het definitieve besluit. Hiermee wordt voor een periode van vijf jaar duidelijkheid verschaft. De keuze voor vijf jaar geeft duidelijkheid en stabiliteit, ook qua werkgelegenheid. Daarnaast biedt het definitieve besluit ook aanknopingspunten voor een stabiele en veilige winning na 2020.

Diverse andere partijen hebben aangegeven in beroep te gaan tegen het definitieve besluit over gaswinning in Groningen. NAM stelt geen beroep in. Als belanghebbende zal NAM deze procedure bij de Raad van State wel actief gaan volgen.

Tegelijkertijd blijven wij onverminderd – samen met de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen en andere betrokken partijen – werken aan het herstel en investeren in het perspectief voor de Groningers.