NAM zal de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om de nieuwe put op de locatie aan het Kleuvenveld in bedrijf te nemen. Dit aardgasveld ligt ten noorden van Assen. NAM wint al meer dan 40 jaar aardgas in de regio en 10 jaar uit het Vries-Zuid gasveld.

Winningsplan Vries

Het in gebruik nemen van de Vries-10 put past binnen het bestaande winningsplan voor het Vries-Zuid gasveld, zoals de minister van Economische Zaken en een brief aan de Tweede Kamer van 22 november 2016 heeft bevestigd. In de afgelopen periode heeft het ministerie van Economische Zaken met diverse instanties gesproken en de situatie toegelicht.

Actualisering winningsplan

Parallel heeft NAM op 9 september 2016 een geactualiseerd winningsplan ingediend voor de gasvelden rond Assen, waaronder het “Vries-Zuid” gasveld. Dit winningsplan (het winningsplan “Westerveld”) heeft alleen betrekkingbetrekking op winning uit bestaande gasvelden door NAM en niet op “nieuwe velden”. De actualisering zorgt ervoor dat het bestaande winningsplan aangepast wordt aan nieuwe productievoorspellingen en richtlijnen. Het winningsplan “Westerveld” wordt op dit moment door het ministerie van Economische Zaken beoordeeld.

Achtergrond

NAM wint middels zo’n 450 putten aardgas uit 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Deze gasvelden zijn veelal honderden tot duizenden keren kleiner dan het Groningen gasveld, maar gezamenlijk produceren ze zo’n 30% van het Nederlandse aardgas. Deze kleine velden zijn verspreid over zes provincies en de Noordzee.

Een aantal van die gasvelden bevindt zich rondom Assen. Er zijn nu drie gasvelden in de gemeente Assen door NAM in gebruik: het gasveld Vries aan de noordkant (ingedeeld in Vries-Noord, Vries-Centraal en Vries-Zuid), het veld Assen aan de westkant en het veld Eleveld aan de zuidkant. Een paar andere velden rond Assen (Witten, Witterdiep, Assen-Zuid) bevatten weinig gas en worden nu niet geproduceerd. Uit de velden rond Assen wordt al enkele tientallen jaren aardgas gewonnen. Het gasveld “Vries Zuid” heeft een volume van 0,4 miljard m3 aardgas. Dat is 7000 keer kleiner dan het Groningen-gasveld.

Veilig en verantwoord

NAM vindt het belangrijk om op een veilige en verantwoorde wijze aardgas te winnen. Bij zo’n 10% van de kleine gasvelden in Nederland zijn voelbare aardbevingen geregistreerd. Ook ten zuiden van Assen zijn in de afgelopen 30 jaar voelbare aardbevingen geregistreerd. Het Vries-veld valt in de laagste categorie wat betreft aardbevingsrisico. Toch zijn aardbevingen nooit 100% uit te sluiten.

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de gaswinning worden verschillende zaken gemonitord. Ze wordt overal in Nederland de bodemdaling gemeten. Ook meet het KNMI eventuele aardbevingen. Daarnaast zijn in en in de omgeving van Assen acht gebouwsensoren geplaatst om eventuele effecten aan het aardoppervlak goed in beeld te brengen. Indien er als gevolg van gaswinning aardbevingen zouden ontstaan die schade aan woningen veroorzaken, vergoedt NAM de schade.

Contact

In de afgelopen jaren heeft NAM regelmatig overleg gevoerd met buren, dorpsbelangen, provincie en gemeenten. Ook werden inloop- en open dagen gehouden voor belangstellenden. Indien u nu een nadere toelichting wenst, zijn we bereid om verder met u in gesprek te gaan. U kunt dan contact opnemen met de afdeling communicatie: 0592 368 222

Lees de kamerbrief over  de start gaswinning uit put Vries-10 van 22 november