Dit mede naar aanleiding van misverstanden over de naamgeving van het water dat op deze locaties in lege gasvelden wordt geïnjecteerd. Hierdoor ontstond er ook zorg bij omwonenden over bijvoorbeeld de samenstelling en mogelijke risico’s van dit water. NAM kiest nu eenduidig voor de naam ‘injectiewater’.

Hoewel de bestickering op de leidingen en de informatieborden bij de ingang van de locaties bedoeld zijn om medewerkers die de locatie betreden te informeren voor de mogelijke gevaren op de locatie, werd deze informatie uiteraard ook gelezen door omwonenden en voorbijgangers. Dit gaf aanleiding tot vragen over bijvoorbeeld de samenstelling en mogelijke risico’s van het injectiewater dat door de buisleidingen op de locaties stroomt. Reden voor NAM om opnieuw te kijken wat de actuele regelgeving hiervoor is.

Voor alle waterinjectielocaties in Twente betekent dit concreet dat de huidige stickers met de tekst ‘productiewater’ worden vervangen door stickers met de naam ‘injectiewater’. Conform regels in de Europese verordening “EU-GHS/CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008”die vanaf 1-6-2015 van kracht zijn wordt het injectiewater geclassificeerd als niet gevaarlijk.

Het aanpassen van de stickers en bebording heeft geen enkele invloed op bestaande vergunningen of voorschriften. De bedrijfsvoering en te nemen voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden op de locatie zullen hierdoor niet veranderen.