NAM gaat het aardgas op het centraal gelegen offshore-complex K14 behandelen om het vervolgens naar Den Helder te transporten. Het eenvoudig maken van platforms levert een kostenbesparing op. Kosten worden bespaard door minder onderhoud, effectievere inzet van medewerkers en minder transport van mens en materieel. Efficiënt gebruik van de huidige platforms en infrastructuur is belangrijk om aardgas economisch rendabel op zee te kunnen blijven winnen.

Bij het eenvoudig maken van het eerste platform L13C wordt de innovatieve techniek van watersnijden toegepast. Bij watersnijden wordt speciaal zand onder hoge druk op staal wordt gespoten. Het Alkmaarse bedrijf Curved Cuts heeft de reeds bestaande techniek verder ontwikkeld, zodat het nu ook veilig offshore kan worden toegepast.

NAM gebruikt deze techniek om leidingen en installaties te verwijderen zonder ‘heet werk’ te hoeven uitvoeren door het slijpen van staal. Andere activiteiten op het platform hoeven hierdoor niet onderbroken te worden en het platform kan veilig blijven produceren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door slechts twee technici en dit levert eveneens een kostenbesparing op. Voorheen werden werkzaamheden voor het verwijderen van installaties met tientallen medewerkers en ondersteunende schepen en faciliteiten uitgevoerd.

Curved Cuts heeft in een ontwikkel- en testperiode van 14 maanden een nieuwe manier van werken en een complete installatie ontwikkeld. Deze apparatuur kan in twee kleine containers op ieder platform worden neergezet. De twee technici bedienen de apparatuur op afstand met een bedieningsconsole. Doordat veiligheidsdeskundigen van NAM intensief bij het ontwikkeltraject betrokken waren, voldoet de installatie en het werken ermee aan de strenge eisen van NAM en de regelgeving van de Nederlandse overheid. Andere platforms nabij het offshore-complex K14 zullen eveneens eenvoudiger worden gemaakt.