In onze factsheet vindt u aanvullende  achtergrondinformatie over onze eerdere aanpak.

NAM heeft in overleg met de provincie Overijssel afspraken gemaakt om de sanering zo spoedig mogelijk te starten. Daarom zal al voor 1 mei 2016 een saneringsonderzoek voorgelegd worden en gaat  NAM uiterlijk 31 december 2016 een saneringsplan bij de provincie Overijssel indienen. Na goedkeuring van dit plan gaat NAM binnen 1 jaar van start met de sanering. Concreet betekent dat bijna een halvering van saneringstermijn ten opzichte van de wettelijke termijn van 4 jaar. Deze afspraken tussen NAM en de provincie Overijssel zijn vastgelegd in de definitieve beschikking.

Op 26 januari 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel de definitieve beschikking vastgesteld. In deze beschikking is aangegeven dat er geen risico’s zijn voor mens of natuur. Er zijn voor mens en dier geen contactmogelijkheden met de grondwater­verontreiniging en tevens is er geen nadelige beïnvloeding geconstateerd voor het drinkwater of gewassen.