In de inventarisatie naar de maatschappelijke gevolgen van aardbevingen komen acht verschillende thema’s aan bod, waaronder de thema’s schade en veiligheid.

Uit de inventarisatie blijkt dat de procedure voor schadebepaling tot spanning kan leiden. Bewoners met aardbevingsschade aan hun woning geven aan dat er sprake is van onduidelijkheid en ongelijkheid. Daarom wordt door Royal HaskoningDHV de suggestie gedaan om per wijk een gebiedsteam in te zetten, dat herkenbaar is voor iedereen.

Ook wordt in de inventarisatie genoemd dat de veiligheidssituatie in het gebied in 2015 minder ernstig lijkt dan oorspronkelijk na de beving van Huizinge in 2012 is gevreesd. Er zijn geen gevallen van letsel bekend. De aardgasproductie is naar beneden bijgesteld en diverse maatregelen zijn in uitvoering. Bewoners geven desondanks aan zich niet altijd veilig te voelen in hun huis of omgeving.

Stellingen

NAM wil in gesprek met bewoners uit de regio om resultaten uit de inventarisatie te toetsen en te evalueren.

 

Bent u geïnteresseerd in een gesprek over maatschappelijke effecten? Mail dan naar mei@nam.nl.

Meer lezen over dit onderwerp