Het werk bestaat uit twee delen: De put zal worden gereinigd en er wordt een kleinere pijp in debestaande gasput geplaatst. Beide activiteiten zorgen ervoor dat de gastoestroom uit deze put op gangblijft. De werkzaamheden houden geen verband met fracking.

Wanneer wordt er gewerkt?

Naar verwachting wordt begin september gestart met de werkzaamheden. De activiteiten moeten aaneengesloten uitgevoerd worden, er zal dus ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt worden. De locatie zal dan ook extra verlicht zijn.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, bijvoorbeeld door de toename van transporten naar en van de locatie. NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht en geluid te voorkomen. Er wordt ook enkele dagen gefakkeld, wat in de omgeving zichtbaar zal zijn.

Contact

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Jan Dekker, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-368320.

Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592 - 364 000.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over gaswinning in uw gemeente? Dan kunt u op onze website www.nam.nl kijken. Daar vindt u ook een kaart met de gasvelden. U kunt ons ook volgen op twitter via @nambv voor berichten over actuele werkzaamheden.