Vrijdag 2 september ontvingen wij ruim 100 middelbare scholieren uit Rotterdam op onze locatie Rotterdam Meetstation-1 aan de Korperweg in Rotterdam Charlois. Voor het team een bijzondere uitdaging om deze 15 – 19 jarigen te boeien voor anderhalf uur. Na een interactieve presentatie over de ondergrond kregen de potentieel toekomstige collega’s een rondleiding over onze locatie.

De dag erna, zaterdag 3 september, ontvingen wij op dezelfde locatie 54 bezoekers die deelnamen aan het excursieprogramma en hetzelfde programma voorgeschoteld kregen. De bezoekers waren meer dan gemiddeld geinteresseerd in ons werk, de toekomst van olie- en gaswinning en hoe wij het werk op de locatie Korperweg uitvoeren. Tijdens de rondleiding was er veel aandacht voor het proces op onze locatie van winning tot aflevering aan de afnemers, veiligheid, omgang met buren en voorkomen van eventuele overlast.