Het initiatief voor het project kwam van akkerbouwer Peter Harrie Mulder. Hij wilde graag akkerbouw bedrijven op een manier waarbij ook de natuur de ruimte krijgt. Mulder: “Er zijn genoeg mogelijkheden om beide te doen. Natuur en akkerbouw kunnen elkaar versterken. Gelukkig haken steeds meer boeren aan, en zijn er steeds meer akkerranden en overhoeken waar kruiden, insecten en vogels kunnen leven.”

Voor het project Grauwe Klauwier zijn twee overhoekjes van Mulders land ingezet als ruig grasland, waar ook een aantal Lakenvelder koeien grazen. Hun koeienvlaaien trekken insecten aan, die weer opgegeten worden door vogels. Ook vlinders en bijen gedijen bij de windluwe plekken van het project, waar veel wilde bloemen en kruiden groeien. Daarnaast wordt het project verbonden met het Tripsbos en de Heemtuin, zodat ook andere dieren hun leefgebied kunnen vergroten. Tenslotte wordt het gebied door een wandelroute, bankjes en informatieborden ontsloten voor recreatie.

Gedeputeerde Henk Staghouwer benadrukte dat het de taak is van boeren en burgers om niet alleen bezig te zijn met het hier en nu, maar juist ook met de toekomst. “We moeten naar een inrichting met mogelijkheden tot natuur en biologische landbouw. Daar is dit een mooi voorbeeld van, en dat kan absoluut op meer plekken in Groningen”, aldus Staghouwer.

Project ‘Grauwe Klauwier’ ontving bijdrages van diverse fondsen, waaronder het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma. Dit programma steunt initiatieven van Groningers die duurzaam bijdragen aan de leefbaarheid en waardering van de regio boven het Groningen-gasveld. Meer informatie op www.nam.nl/leefbaarheid