Gerald Schotman, directeur NAM

Schotman kon voor het eerst terugkijken op een volledig jaar. “Alhoewel NAM een veel breder portfolio heeft dan alleen de operaties in Groningen, staat dit gebied iedere dag weer centraal in mijn werk. En terecht, want aardbevingen grijpen diep in op het dagelijks leven van de bewoners.”

Hij ziet 2015 als het jaar van het fundament leggen. De rolverdeling is met het CVW voor de schadeafhandeling op afstand van NAM en de komst van de Nationaal Coördinator helder. Daarnaast zijn er qua onderzoeken en daarmee inzichten belangrijke stappen gezet. “We hebben de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid omarmd. Het onderzoeksprogramma is gaande en we hebben in november daar zeer gedegen tussenresultaten van kunnen presenteren. De onderzoeken werden uitgevoerd door vele internationale instituten en academici. Hierdoor is de ‘foto’ van het gebied veel scherper geworden qua inzicht in onder meer de Groningse ondergrond, de sterkte van Groningse huizen en het karakter van de trillingen waar huizen aan worden blootgesteld. Dit is belangrijk voor het versterkingsprogramma en maakt het aantal te versterken woningen behapbaar. Daar wil ik wel direct een kanttekening bij plaatsen, want ik besef natuurlijk terdege dat we het hierbij over de huizen van bewoners hebben en dat dit impactvol is voor hen. Veiligheid is bovendien geen rekensommetje, het is een gevoel.”

Perspectief

Schotman heeft als missie Groningen er beter uit te laten komen. Vandaar dat hij pleit voor het opnemen van een gasdeling: “Ik zou het zeer ondersteunen als de partijen - bijvoorbeeld in de mijnbouwwet - een regeling vastleggen dat omwonenden op redelijke wijze meedelen in opbrengsten van mijnbouwactiviteiten. Natuurlijk is het aan de politiek om hier vorm en inhoud aan te geven.” Verder gaf Schotman aan positief te staan tegenover een opkoopregeling. “Bewoners geven aan, behoefte te hebben aan een opkoopregeling van hun huis, zodat de mogelijkheid om te vertrekken er daadwerkelijk is. Ik begrijp die wens. Ik hoor aan de andere kant ook de zorgen van bestuurders over de leegloop van de provincie. Vandaar dat wij een aantal mogelijkheden in kaart hebben gebracht, waarbij wij proberen rekening te houden met deze zorgen en wensen. Binnenkort gaan we om de tafel met de Nationaal Coördinator om te bekijken wat eventuele volgende stappen kunnen zijn. Maar ik zeg ‘haast maken en beginnen’.”

Toekomst

Schotman eindigde met een blik op de toekomst: “De NAM is veel meer dan alleen de gaswinning in Groningen, want we winnen ook elders op land en op zee. Als ik naar de toekomst kijk, dan blijven we een energiebedrijf, maar niet hetzelfde. De NAM zal zelf geen zonnepanelen of windturbines bouwen, maar we kunnen en willen wel een rol spelen in de transitie naar duurzame energie. Denk dan bijvoorbeeld aan opslag, transport en conversie. Die kennis hebben wij. Bovendien, als we de ambitie uit het Energieakkoord bereiken, dan zal 14% van de energievoorziening in 2020 hernieuwbaar zijn. Met andere woorden, dan resteert er nog altijd 86% uit een andere bron. Aardgas is daarbij de aangewezen energiekeuze.”

Klik hier voor de gehele speech.