De gasproductie en -behandelingsinstallatie Overschild is een van de vijf zogenaamde ‘Loppersum-locaties’ die in verband met het Gasbesluit op een laag productieniveau draait. Ondanks deze productiebeperking moet er onderhoud te worden gevoerd. Hiervoor moet de gehele locatie drukvrij gemaakt worden via de bestaande fakkel op de locatie, dit zal plaatsvinden op woensdag 27 januari tussen 07.00 en 19.00 uur.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met mevrouw J. Mulder-Teunissen, telefoonnr. 0592 – 36 32 20 via email j.teunissen@shell.com. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer van NAM in Assen, telefoonnummer 0592 – 36 4000.