Om de gaswinning uit twee aanwezige putten in stand te houden zijn onderhoudswerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Er wordt geen extra put geboord, hoewel er wel een boortoren nodig is voor de werkzaamheden.

Vanaf deze locatie Marum is sinds midden jaren zeventig in totaal ca 3.9 miljard m3 gas gewonnen. De verwachting is dat hier uiteindelijk in totaal 5.9 miljard m3 gewonnen gaat worden. In het Groningen-veld zat oorspronkelijk 2800 miljard m3 gas.

De boortoren komt van de NAM-locatie in Assen-Noord, naast de A28. Daar is zowel een nieuwe put geboord, als een oude put definitief afgesloten. De toren heeft daar drie maanden gestaan.