Er zijn diverse alternatieven aangeboden door NAM, waaronder twee door Vereniging Het Groninger Paard aangedragen locaties. Vanuit de optiek van de heer Braam zijn geen van deze locaties passend. De heer Braam heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek om zelf alternatieven voor te stellen.

In het belang van het welzijn van Onno-S is NAM nog steeds bereid om de opvang bij Stal Bakker tot 31 december 2016 te bekostigen. NAM zal ook de kosten van Stal Bakker dragen voor het treffen van voorzieningen in verband met de langere opvang van Onno-S. Deze zijn er mede op gericht om het paard in de weide te kunnen laten lopen. Gezien NAM na het verstrijken van verschillende deadlines geen reactie heeft gekregen van de heer Braam (de laatste op 5 augustus 12:00 uur), heeft NAM aan Stal Bakker gevraagd om de voorzieningen zo snel mogelijk te treffen.

NAM is begaan met het lot van Onno-S en betreurt dat de heer Braam niet open lijkt te staan voor de bemiddeling door Vereniging Het Groninger Paard en de door hen aangedragen oplossingen. De heer Braam heeft tot 31 december 2016 voldoende tijd om vervangende opvang te organiseren voor Onno-S. Vanaf uiterlijk 1 januari 2017 ziet NAM geen rol meer voor zichzelf weggelegd. De verantwoordelijkheid voor Onno-S blijft gedurende deze periode bij de heer Braam.