3D tekening van een Groningse arbeiderswoning met specifieke kenmerken

In april 2016 laat het Italiaanse kennisinstituut EUcentre opnieuw een typisch Gronings huis trillen op de triltafel in Pavia. Het EUcentre is gespecialiseerd in onderzoek naar de effecten van aardbevingen op gebouwen. In september 2015 voerde het EUcentre voor het eerst een test uit met een volledige Groningse woning.

Het Eucentre gaat met het onderzoek op de triltafel in het Italiaanse Pavia na hoe het huis zich tijdens een aardbeving gedraagt. Zij stellen het huis bloot aan trillingen die vergelijkbaar zijn met de trillingen door aardbevingen. Het gedrag van het huis wordt vastgelegd met tientallen sensoren en camera’s. De trillingsintensiteit, ook wel grondversnelling genoemd, wordt tijdens het onderzoek opgevoerd tot het moment dat de constructie niet langer stabiel is. Dit zijn overigens veel zwaardere trillingen dan tot nu toe in Groningen voorkwamen.

Authentiek Groningse woning

Bouwbedrijf Ronda Metselwerken uit Winsum bouwt speciaal voor dit onderzoek een arbeiderswoning met kenmerken die je ook terugziet in de provincie Groningen (zie afbeelding). De bakstenen voor het huis worden, net als bij de test in september 2015, geleverd door de firma Strating uit Oude Pekela. Remix levert een speciale mortel, volgens oud recept en vergelijkbaar met de kwaliteit van mortel van begin vorige eeuw.

Winningsplan 2016

De tests in Pavia zullen naar verwachting in april worden uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dus niet worden meegenomen in het Winningsplan 2016. Het Winningsplan wordt in april door NAM ingegeleverd bij de minister van Economische Zaken. NAM verwerkt de onderzoeksresultaten wel in de bijgewerkte dreigings- en risico-analyse, die medio 2016 wordt afgerond.

EUcentre voert in opdracht van NAM ook diverse tests uit naar de sterkte van bakstenen en metselwerk. Ook de TU Delft, TU Eindhoven en ingenieursbureau Arup voeren dit type onderzoek uit. Dit gebeurt zowel in laboratoria als in echte huizen in de provincie Groningen. Alle onderzoeksresultaten samen geven een steeds nauwkeuriger beeld van de sterkte van Groningse huizen.

Onderzoeksprogramma

Diverse universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstituten wereldwijd blijven de komende maanden onderzoek uitvoeren voor een beter inzicht in de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid. Het onderzoeksprogramma bestaat uit zeven thema’s, die het onderzoek overbruggen van oorzaak (gaswinning) tot gevolg (veiligheid). De sterkte van huizen is een van de thema’s in het onderzoeksprogramma. NAM investeert in de periode van 2013 tot 2016 in totaal 100 miljoen euro in dit onderzoeksprogramma.

Wat is het aardbevingsonderzoek?
De relatie tussen gaswinning en veiligheid