In het 5G fieldlab worden onder meer testen gedaan met het gebruik van sensoren in de akkerbouw, ondersteuning bij de zorg op afstand en zelfrijdende voortuigen. De 5G-proeftuin in Noord-Groningen wordt mogelijk gemaakt door een convenant tussen tien initiatiefnemers. Via de financiële bijdrage aan de Economic Board Groningen stimuleert NAM de regionale economie in Noord-Groningen. 

Economic Board Groningen

De provincie Groningen en NAM hebben in 2014 EUR 97,5 miljoen uitgetrokken om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Om dit bedrag op een goede en verantwoorde manier uit te besteden is de Economic Board Groningen (EBG) opgericht.

De EBG heeft de ambitie om de economische groei in Noord-Groningen aan te jagen tot boven het landelijk gemiddelde en de werkloosheid in het aardbevingsgebied structureel terug te dringen.