Voor de veiligheid en risicobeheersing op deze locatie en omgeving werken de gemeente Den Helder, de brandweer en de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) intensief samen. Een van de concrete resultaten van de samenwerking is de ontwikkeling van een speciale mobiele schuimblusinstallatie, ter bestrijding van complexe vloeistofbranden.

Deze installatie is eigendom van NAM en wordt geplaatst bij de brandweer. De brandweer (onderdeel van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord) kan de installatie ook inzetten bij andere industriële locaties in de regio. De samenwerking aan veiligheid is in de gemeente Den Helder cruciaal voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven met een hoog risicoprofiel. Dit kan zich vertalen in meer werkgelegenheid.

Op de gasbehandelingsinstallatie van NAM in Den Helder komt circa de helft van het Nederlandse aardgas dat op zee wordt gewonnen aan land. Na behandeling wordt het aardgas gebruikt door de Nederlandse industrie van energie te voorzien en om de Nederlandse huizen te verwarmen. Voor een veilige en efficiënte aardgasproductie en –behandeling is de inzet van innovatie en de nieuwe technieken belangrijk.

Dit geldt ook voor de brandbestrijdingsmiddelen zoals de nieuwe schuimblusinstallatie die branden kan bestrijden van opslagtanks op de NAM-locatie. De installatie is door betrokken partijen zo ontwikkeld dat deze snel aan een brandweerauto gekoppeld kan worden en zeer eenvoudig te bedienen is. De brandweer kan de installatie hierdoor breed in de regio inzetten.