Dit is inclusief de twee ondergrondse gasopslaglocaties. De afname van de totale productie in 2015 heeft twee oorzaken: enerzijds door een verdere verlaging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld en anderzijds door de teruglopende productie uit de overige (kleine) velden. In september 2015 is bekend gemaakt, dat het terugbrengen van de productie, tezamen met de lage olie- en gasprijzen, tot gevolg heeft dat er 2000 banen zullen verdwijnen, waarvan 190 bij NAM zelf en de overige bij toeleveranciers en aannemers.

Productiecijfers NAM 2015 *

  • Totale gaswinning door NAM in 2015: 46,4 miljard m³ (2014: 55,0 miljard m³)
  • Groningen-gasveld: 28,1 miljard m³ (2014: 42,4 miljard m³)
  • Kleinere gasvelden op land en zee: 18,3 miljard m³, inclusief ondergrondse gasopslag (2014: 12,6 miljard m³)
  • Olieproductie uit Schoonebeek en kleine velden in West-Nederland: 346.000 m³ (2014: 677.000 m³)

Groningen-gasveld

In januari 2015 stelde minister Kamp het productieplafond van het Groningenveld vast op 39,4 miljard kubieke meter, om het in juni 2015 verder terug te brengen naar 30 miljard kubieke meter voor het kalenderjaar 2015. Met een totale productie uit het Groningen-gasveld van 28,1 miljard m³ sluit de gerealiseerde productie hier op aan. Het productieplafond voor het gasjaar 2015/2016 (oktober 2015 t/m september 2016) is afgelopen december door de minister gesteld op 27 miljard m³ (in navolging van de uitspraak van de Raad van State).

De productiecijfers van het Groningen-veld worden maandelijks gepubliceerd via
www.nam.nl/feiten-en-cijfers/gaswinning.

Gasproductie ‘kleine velden’

NAM wint ook aardgas uit 175 kleinere gasvelden dan Groningen, zowel op land als op zee. De stijging die te zien is, komt door de vergroting van het volume van de ondergrondse gasopslag bij Langelo (Norg). De tweede gasopslag van NAM is in Grijpskerk. (Totaal: 2014 2,5 miljard m³ / 2015: 9,4 miljard m³).

Oliewinning

In 2015 produceerde NAM 346.000 m³ olie. Het grootste deel van de productie komt uit het olieveld bij het Drentse Schoonebeek. De productie is in de loop van 2015 stilgelegd door een lek in de watertransportleiding. In de komende maanden wordt er over een lengte van 45 kilometer via de pijp-in-pijp methode een kunststof transportleiding in de bestaande pijpleiding gebracht en kan naar verwachting na de zomer van 2016 de productie weer worden opgestart. Verder wint NAM olie uit enkele velden in West-Nederland.

* Productiecijfers voor gas zijn weergegeven in ‘normaal kubieke meter’ (Nm³). Een normaal kubieke meter is een hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van 0 °C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume inneemt van 1 kubieke meter. Er vinden mogelijk kleine wijzigingen plaats na verificatie van de cijfers.