Sommige media berichten dat NAM onder bepaalde Europese regels zou proberen uit te komen door haar injectiewater anders te benoemen. Deze berichtgeving is onjuist en inhoudelijk volgens de bestaande regels niet mogelijk.

De vergunningen die door het Ministerie van Economische Zaken zijn verleend, zijn in lijn met de relevante nationale en Europese regels. De vergunningen zijn toegekend op basis van de samenstelling van het injectiewater. Het injectiewater van NAM blijft ruim binnen die normen en wordt geclassificeerd volgens de Europese regels als “niet-gevaarlijk”. Op de naleving van die normen wordt toegezien door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Voor meer informatie zie blz. 2 van onze jaarrapportage 2014