Schade door aardbevingen wordt vergoed. Daarover is geen discussie. Tot 2015 handelde NAM zelfstandig de schademeldingen af. Vanaf januari 2015 is het schadeproces gefaseerd overgedragen aan Centrum Veilig Wonen (CVW). Het oplossen van complexe schadedossiers wordt vanaf januari 2016 gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Door deze ontwikkelingen staat NAM op afstand van de schade-afhandeling.  

Onafhankelijke schade-experts geven een oordeel over de oorzaak van schade. Schade-experts zijn opgeleid om zelfstandig te beoordelen of schade is veroorzaakt door aardbevingen of door een andere oorzaak. Enkel gecertificeerde schade-experts worden ingezet door CVW. Wanneer een bewoner het niet eens is met het oordeel van de schade-expert, dan kan hij een zelfgekozen contra-expert vragen om de schade te beoordelen. Ook de contra-expert moet gecertificeerd te zijn. Als de experts het niet eens worden, dan kan vanaf mei 2016 de zaak voorgelegd worden aan een arbiter. Het volledige proces wordt vergoed door CVW. 

De bewoner heeft gedurende het proces altijd de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan een rechter. Er is dus geen verplichting om om het schadeprotocol te volgen. Het schadeprotocol is bedoeld als een laagdrempelig en voor de bewoner kosteloos alternatief voor de gang naar de rechter. 

Protocol en handboek

Een schadeprotocol en schadehandboek zijn in samenwerking met experts en maatschappelijke organisaties opgesteld om de stappen van het schadeproces inzichtelijk te maken, evenals de mogelijke oorzaken van schade. Hierdoor weet de bewoner wat hij kan verwachten na zijn schademelding. De experts dienen op basis van hun eigen technische kundigheid (‘expertise’) de schade te beoordelen. 

Het heeft altijd onze voorkeur om samen met de bewoner tot een oplossing te komen. Er zijn ruim 52.000 schademeldingen afgehandeld. Daarvan zijn tot op heden twee zaken voor de rechter gekomen (0,00003%). Zo’n 15.000 zaken zijn momenteel in verschillende stadia van het schadeproces in behandeling bij CVW. Het is aan CVW om tot overeenkomsten te komen met deze claimanten. 

Verbetering richting toekomst

Ook wij zien ruimte voor verbetering en staan open voor adviezen van buitenaf. Momenteel werkt CVW samen met de NCG aan de volgende update van het schadeprotocol. Zo zal er extra aandacht worden besteed aan kwaliteitseisen voor eerstelijns en contra-experts. Ook zal het handboek aardbevingsschade worden herzien en extern worden gereviewed.