De kern van het ontwerpbesluit is dat de gaswinning uit het Groningen-veld de komende vijf jaar wordt beperkt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. Het is goed dat er weer een stap is gezet in het proces richting het definitieve besluit, dat de minister vóór 1 oktober zal nemen.

Het ontwerpbesluit is wederom een belangrijk moment voor alle betrokkenen, daar is NAM zich terdege van bewust. Dit geldt vooral voor de inwoners van de provincie Groningen, maar ook voor ons bedrijf. Dit ontwerpbesluit geeft een stuk duidelijkheid en stabiliteit.

Het aangekondigde ontwerpbesluit is een onderdeel van een langdurend en zorgvuldig proces. De minister heeft een brede afweging gemaakt op basis van een aantal adviezen en rapporten. De komende periode heeft iedereen de mogelijkheid om hierop te reageren. Ook NAM zal de onderliggende stukken en rapporten die de basis vormen voor het ontwerpbesluit bestuderen op het moment dat deze worden gepubliceerd.

Los van dit traject van politieke besluitvorming, is NAM zich ervan bewust dat inwoners van de provincie Groningen geconfronteerd worden met de gevolgen van gaswinning. In lijn met gemaakte afspraken steunt NAM de Nationaal Coördinator Groningen, zodat hij voortgang kan maken met zijn meerjarenprogramma.

Lees meer over het ontwerpbesluit op de website van het ministerie van Economische Zaken.