Onderzoek toont afwijkende uitkomsten waardedaling vastgoed

Op 12 maart presenteerde prof. dr. ir. George de Kam, honorair hoogleraar volkshuisvesting en grondmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), een berekening voor waardedaling van vastgoed in Groningen. Hijbaseerde zijn berekening op het zogenoemde VU-model. De uitkomsten van de berekening van De Kam wijken sterk af van eerder gepubliceerde onderzoeken van onafhankelijke instanties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en ORTEC.

Onderzoeksmethode

De Kam komt met zijn berekening tot een gemiddelde waardedaling in het kerngebied die bijna vier keer hoger is dan eerder berekend door het CBS en ORTEC. Deze instanties komen tot een gemiddelde waardedaling van 0 tot 4 procent in de elf gemeenten boven het Groningen-gasveld.

Het VU-model en de berekening van De Kam betreffen een veel groter gebied in Groningen. De Kam betrok ook gemeenten met een zeer sterke woningmarkt, zoals de gemeenten Groningen en Haren, en gebieden met zeer weinig schademeldingen, zoals Kollumerland, Pekela en Grootegast.

Prijsontwikkeling

De prijsontwikkeling van huizen in een gemeente als Loppersum wordt in het onderzoek van De Kam vergeleken met de ontwikkeling van huisprijzen in de gemeente Groningen. Deze woningmarkten zijn niet te vergelijken. De prijzen in de stad Groningen zijn de laatste jaren veel sterker gestegen dan in vrijwel alle andere gemeenten in de provincie, ook in de gemeenten die geen aardbevingsrisico’s ondervinden.

Actuele marktanalyse

De uitkomsten van het gebruikte model sluiten bovendien niet aan bij actuele marktanalyses van organisaties zoals NVM en Calcasa, die een verbetering waarnemen in de Groningse woningmarkt. Om na te gaan of de gepresenteerde berekening en het gebruikte model de werkelijke situatie op de Groningse woningmarkt goed weergeven, roept NAM op het model openbaar te maken en door andere wetenschappers te laten toetsen. 

Waarderegeling van NAM

NAM erkent dat er waardedaling door aardbevingen plaats kan vinden. NAM compenseert huiseigenaren ook voor die waardedaling met de Waarderegeling. Dit doet NAM op het moment van verkoop. De waarde van woningen fluctueert door de tijd en wordt onder andere beïnvloed door investeringen in de regio, versterkingsmaatregelen en afgenomen gasproductie. De Waarderegeling is een methode die voor individuele woningen tot een individuele schatting van het waardeverlies komt. Het onderzoek van de VU en de berekening van De Kam betreffen gemiddelden over gebieden die geen recht doen aan de individuele verschillen tussen woningen.