Op 5 februari heeft NAM definitief groen licht gegeven voor nieuwbouw van een regiokantoor in Noordoost Fryslân. Het kantoor wordt gezamenlijk gebouwd met de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Anjum. In Anjum worden 50 werkplekken gecreëerd en vanuit dit kantoor wordt de gaswinning voor de kleine velden in de noordelijke regio gecoördineerd.

Elke Rettberg, directielid NAM voor kleine gasvelden: “Met deze unieke samenwerking willen we onze verbondenheid met de omgeving bevorderen. De regio noordoost Fryslân speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van Nederland. Met dit nieuwe regiokantoor willen we NAM toegankelijker en zichtbaarder maken en de regionale werkgelegenheid bevorderen. We waarderen de constructieve manier van samenwerken met het MFA bestuur, dorpsbelangen gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân.“

Sjouke Faber, voorzitter MFA commissie over het belang van samenwerking met de NAM:

“Doordat de NAM bereid was om een kantoor in Anjum te vestigen, had het bestuur van de stichting MFA de Dobbe de mogelijkheid om nieuwbouw te plegen in plaats van verbouwen van een bestaande locatie.  Ook hebben we nu de mogelijkheid om duurzaam te bouwen, gelet op de huidige energiekosten. Daarbij kunnen we door nieuwbouw een efficiëntie slag maken, alle ruimte wordt optimaal benut.

Door de samenwerking kan er gebruik gemaakt worden van elkaars faciliteiten, zoals keuken, toiletten, foyer en vergaderzalen, maar ook wordt deze verwarming en onderhoud gedeeld. De gehele dorpskern kon gerevitaliseerd worden, zoals woningvernieuwing in de Tsjerkestrjitte, herinrichting van de Mounebuorren, en woningverbetering van Thus wonen aan de Holdingastrjitte.”

Het MFA gaat een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast een dorpshuisfunctie, komen in het gebouw onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper.

De plannen worden definitief als de gemeenteraad van Dongeradeel op 25 februari akkoord gaat met de bestemmingsplanwijziging. Daarna zal het huidige dorpshuis “De Dobbe” worden gesloopt en kan in juni worden begonnen met de nieuwbouw. Naar verwachting is de oplevering van het nieuwe MFA en NAM kantoor in het voorjaar van 2017.