In 2013 stonden aan het Burchtplein in Bedum alleen nog maar een verdwaalde schommel, wip en wipkip. Door het ontbreken van drainage was het veldje bovendien vaak een grote modderpoel. Een aantal buurtbewoners vond dat dat moest veranderen. Kristel Rutgers is één van de initiatiefnemers. Ze vertelt: “We hebben toen 180 enquêtes rondgestuurd om te kijken of er draagvlak was.” Met dat draagvlak bleek het wel goed te zitten. “We kregen heel veel reacties, en er meldden zich spontaan 15 mensen aan voor de werkgroep.”

Bij de realisatie van De Carrousel is de hele buurt betrokken: de werkgroep werd gevormd door diverse bewoners. Ook de seniorenflat en instellingen voor gehandicapten zijn hierin vertegenwoordigd. Voor de financiering werden diverse fondsen benaderd. Onder andere de gemeente Bedum en het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma werden bereid gevonden om financieel bij te dragen. Daarnaast betaalde de gemeente de drainage en werden veel andere werkzaamheden kosteloos uitgevoerd door lokale ondernemers.

De wensen van de buurt zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp van de speel- en ontmoetingstuin. Zo zijn de paden geschikt voor rolstoelen en rollators, maar staan er ook diverse kinderspeeltoestellen en twee fitnesstoestellen. In het midden zijn bankjes geplaatst waar even rustig gekletst kan worden met buren en buurtgenoten.

Na een lange voorbereiding was het dus zaterdag tijd voor de officiële opening. Rutgers is zichtbaar trots: “Je ziet het steeds drukker worden, ook voor de opening al. Mensen nemen hele picknickmanden mee en maken er een dagje van om hier te komen. En de senioren uit de flat maken veel gebruik van de bankjes, en ook komen de cliënten van de zorginstellingen weer meer buiten. De hele buurt komt meer met elkaar in contact.”

Ook na de opening blijft de buurt betrokken bij De Carrousel. Alleen dan is de speel- en ontmoetingstuin levensvatbaar. Kristel Rutgers verwacht daar geen problemen mee: “Iedereen is hier zó enthousiast over!”

Lees meer over het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma