Nieuwbouw MFA Anjum
Metamorfose voor dorpshart Anjum

Voor het dorp Anjum is het al jarenlang een wens dat er een nieuw MFA komt. Dankzij samenwerking tussen het MFA bestuur, gemeente Dongeradeel en NAM kan nu een nieuw dorpshart gerealiseerd worden.

Het MFA gaat een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast een dorpshuisfunctie, komen in het gebouw onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper.

Nieuwbouw

In de afgelopen maanden is het huidige dorpshuis “De Dobbe” gesloopt, zodat nu begonnen kan worden met nieuwbouw.

Sjouke Faber, voorzitter MFA-commissie over de start van de bouw. “Er is door het bestuur en de NAM veel tijd en energie in gestoken, maar het is de moeite waard geweest, er komt iets moois tot stand.”

Albert van der Ploeg, Wethouder van Dongeradeel: “It is in prachtige gearwurking mei in plus foar it doarp en de NAM, der is in unike kâns oppakt. It is ek in opstekker foar de leefberens fan Anjum. Ek mei tank oan de ISV-subsydzje en in foarse finansjele bydrage fan 1,3 miljoen fan de gemeente Dongeradiel, kin de MFA no boud wurde.”

Elke Rettberg: manager kleine velden bij NAM: “Sinds 2012 zijn we in gesprek met het MFA bestuur om deze plannen te realiseren. In Anjum worden 50 werkplekken gecreëerd en vanuit dit kantoor wordt de gaswinning voor de kleine velden in de noordelijke regio gecoördineerd. Als we vanaf 2017 een kantoor in de regio hebben, zorgen we voor een economische impuls voor de regio. Ook vinden we het belangrijk dat we als NAM toegankelijker worden voor vragen. “

Samenwerking

Door de samenwerking kan er gebruik gemaakt worden van elkaars faciliteiten, zoals keuken, toiletten, foyer en vergaderzalen, maar ook wordt deze verwarming en onderhoud gedeeld. De gehele dorpskern kon gerevitaliseerd worden, zoals woningvernieuwing in de Tsjerkestrjitte, herinrichting van de Mounebuorren, en woningverbetering van Thus wonen aan de Holdingastrjitte.

Naar verwachting is de oplevering van het nieuwe MFA en NAM na de zomer van 2017.

Op maandagavond 14 november is een bijeenkomst voor de inwoners van Anjum. Zij krijgen dan meer informatie over de bouw en op welke wijze de dorpsbewoners de komende tijd hun steentje kunnen bijdragen.