Op dit moment wordt het Groninger raspaard tijdelijk verzorgd bij Stal Bakker in Zijldijk. Deze locatie is volgens eigenaar Braam echter niet geschikt als oplossing voor langere tijd. Hier is Onno-S, na bemiddeling van gemeente en NAM, sinds begin juli opgevangen nadat eigenaar Braam met zijn paard bij NAM in Assen op de stoep stond. Het aanbod dat NAM sindsdien heeft gedaan om het paard tot het einde van het jaar bij Stal Bakker of bij een ander bedrijf te stallen, blijft desalniettemin van kracht. Dat is om zo de heer Braam ruim de tijd te geven voor het vinden van een structurele oplossing voor Onno-S.

NAM is begaan met het lot van Onno-S en is daarom gelukkig met de bemiddeling van Vereniging Het Groninger Paard dat een derde alternatief heeft voorgesteld. Het is nu aan de eigenaar om een keuze uit de geboden oplossingen te maken.