Mannen en vrouwen leggen bakstenen op een tafel om een globale maquette van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis

Zo’n 450 gasten waren aanwezig bij het leggen van de eerste steen voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Het was een symbolische eerste steen, want de voorbereidende grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het ziekenhuis zijn nog in volle gang. Verschillende gasten beschreven het proces tot nu toe en de gebeurtenissen die leidden tot de nieuwbouw. Vervolgens proostten de aanwezigen samen op het nieuwe ziekenhuis en richtten zij de blik op de toekomst.

Het OZG wordt een volwaardige dochter van het UMCG. Dankzij de investering in de nieuwbouw en de samenwerking met het UMCG blijft de specialistische zorg behouden voor Noordoost-Groningen, benadrukte directeur Koeleman. “Op dit moment wisselen OZG en UMCG al informatie uit”, aldus Ronald Meijer, longarts en hoofd van de medische staf. “We vullen elkaar nu al aan, dat neemt in de toekomst alleen maar toe.”

Bevingsbestendiger

Het nieuwe ziekenhuis wordt naar verwachting op 11 januari 2018 opgeleverd. NAM draagt, met een financiële bijdrage uit de Nieuwbouwregeling, bij aan de meerkosten die aardbevingsbestendiger bouwen met zich meebrengt.