Tijdelijke school Bedum geopend door Hans Alders

Wethouder Menne van Dijk vertelde kort over het project: “We zijn als gemeente het ambitieuze plan gestart om binnen drie jaar alle scholen in de gemeente aardbevingsbestendig te maken. De Bedumer scholen maken beurtelings gebruik van deze tijdelijke school.” Van Dijk was opgetogen over de constructieve houding de betrokkenen. “Dankzij intensief en open overleg tussen de gemeente, schoolbesturen, NCG, NAM en bouwers staat deze school er in een recordtijd.”

Ook Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders roemde de prettige samenwerking en de positieve energie. “Schoolbesturen, NAM, gemeenten en het kabinet; alle betrokken partijen hebben de bereidheid om de handen ineen te slaan, samen op te trekken en kansen te zien.”

Verder deelde Alders zijn wens om gezamenlijk vooruit te kijken naar de toekomst: “Nieuwe scholen in dit gebied moeten niet alleen aardbevingsbestendig zijn, maar ook toekomstbestendig.  We willen ook voorsorteren naar morgen. Juist door de samenwerking tussen alle betrokkenen en met de bijdrage vanuit het ministerie van EZ en OCW kunnen we dit ook echt doen. Dat is belangrijk voor de huidige maar ook de toekomstige leerlingen.”

De nieuwe fase voor de basisscholen in de gemeente Bedum werd vrijdag letterlijk ingeluid door Hans Alders. Hij werd daarbij geholpen door een leerling van De Horizon en een leerling van de Walfridusschool. Daarna mochten alle belangstellenden een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. De reacties zijn positief: “Het ziet er echt prachtig uit, van buiten en van binnen”, aldus één van de ouders.

De tijdelijke school blijft staan totdat de verbouwingen aan de scholen klaar zijn. Daarna beschikken de drie basisscholen in Bedum elk over een aardbevingsbestendig, toekomstbestendig en duurzaam gebouw. De kosten voor het versterken worden gedragen door NAM. Verder wordt er geïnvesteerd door het ministerie van Economische Zaken, ministerie van Onderwijs en de Gemeente Bedum.

Zuidwolde
Ook in Zuidwolde heeft NAM een tijdelijke aardbevingsbestendige school laten plaatsen. OBS ‘Venhuisschool’ en CBS ‘De Akker’ zijn nu beide tijdelijk gehuisvest in het gebouw van de laatstgenoemde basisschool. Het gebouw is uitgebreid met een tijdelijk schoolgebouw met vier klaslokalen. Uiteindelijk komen beide scholen samen in één nieuw gebouw, dat eind 2017 jaar klaar moet zijn.