Het gaat om het zoute productiewater dat samen met de olie uit de ondergrond van Schoonebeek komt. Technisch gezien zijn er vier alternatieven kansrijk. Daarnaast is een “zorgpuntennotitie” opgesteld waarin uitgebreid ingegaan wordt op de vragen met betrekking tot het productiewater uit Schoonebeek die de afgelopen 1-2 jaar in de regio Twente, Drenthe en Groningen naar boven zijn gekomen.

De Minister van Economische zaken zal eind dit jaar een beslissing nemen over de wijze waarop het productiewater wordt verwerkt of afgevoerd.

Persbericht Tussenrapport Herafweging productiewater Schoonebeek

RHDHV Zorgpuntennotitie, Herafweging productiewater Schoonebeek 

RHDHV Tussenrapport afweging productiewater Schoonebeek

NAM toelichting, tussenrapport Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek