NAM trekt zich de situatie van de familie aan, onder meer vanwege de psychische en economische situatie waarin de familie verkeert. Daarom heeft NAM besloten om mee te gaan in het advies van de Commissie Bijzondere Situaties om de woning aan te kopen, ook al is er geen schade door aardbevingen aangetoond. 

Zowel de eerstelijns schade-expert als de contra-expert komen tot de conclusie dat er geen aardbevingsschade is aan het huis. De contra-expert is overigens geslecteerd door de bewoner. Beide experts constateren dat er aanpassingen zijn gedaan aan de constructie van de woning, waaronder het verwijderen van een draagmuur. Momenteel verblijft de familie op kosten van NAM in vervangende woonruimte.

Omdat er aantoonbaar geen sprake is van aardbevingsschade is de opkoop van het huis op verzoek van de Commissie Bijzondere Situaties gedaan uit coulance. De familie Janssens claimt nu nog immateriële schadevergoeding, naast de vergoedingen die zij al van NAM heeft ontvangen. NAM heeft daarom gevraagd om – met de aankoop van het huis – de kwestie met de familie in een keer goed te regelen. 

De familie heeft via haar advocaat aangegeven dat zij akkoord is met het niet doorgaan met de waardedalingsclaim via de Stichting WAG. De familie maakt nog aanspraak op immateriële schadevergoeding. NAM meent met de opkoop en aanvullende vergoedingen ruimschoots tegemoet gekomen te zijn aan de situatie van de familie. 

Het is spijtig dat de familie dit niet accepteert. Mocht de familie door willen procederen tegen NAM in de immateriële schadezaak, dan is dat de keus van de familie.