Deze ‘extra’ drukte wordt overdag veroorzaakt door leerlingen van Het Kompas uit Paesens Moddergat en de Foeke Sjoerd Skoalle uit Oosternijkerk. Puzzels, zandsteen, zout en een aardgasquiz vormen onderdeel van een gastles die de leerlingen ontvingen van NAM. Decor van de gastles was het Garnalenfabriekje in Moddergat. Als afsluiting van gastles werd een bezoek aan de ‘echte’ locatie in Moddergat gebracht waar de locatie verantwoordelijke persoon de vele vragen wist te beantwoorden.

Op de vraag wat de grote kraan op locatie doet was het antwoord: ‘Aan de kraan hangt een buis met een camera. Deze camera laat zien hoe de buizen tot op een diepte van zeker vijf kilometer er van binnen uit zien, zo controleren we onder andere de veiligheidskleppen’. ’s Avonds bracht buurtvereniging De Marren uit Aalsum eveneens een bezoek aan de locatie. De belangstellende buren lieten zich informeren over de torens die men een lange tijd op locatie heeft zien staan en de werkzaamheden die op het moment uitgevoerd worden.

Van september 2015 tot eind februari 2016 heeft NAM twee boring uitgevoerd op locatie Moddergat. In deze periode zijn twee gasputten geboord. De nieuw geboorde putten worden op het moment geschikt gemaakt om het gas vanuit het gasveld te kunnen winnen. Wellicht is er af en toe een grote vlam te zien op locatie, dan is er geen brand maar moet de leiding schoongeblazen geworden. Dit gebeurt door middel van het afblazen van ‘nat’ gas. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden. De noodzakelijke transporten en het eventuele afblazen van gas zal zoveel mogelijk overdag plaatsvinden.

Transport

Gedurende de werkzaamheden zijn extra transporten nodig om het materieel van en naar de locatie te brengen. Deze maken gebruik van dezelfde vastgestelde rijroutes als gedurende de boring. Voor vragen of informatie over onze werkzaamheden kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met de heer J. Dekker van NAM op telefoonnummer 0592368320. Buiten kantooruren is de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592364000 te bereiken.