Leermens is een van de vijf NAM-locaties (zogenoemde clusters) rond Loppersum waarvoor een productiebeperking is ingesteld. Dit betekent dat de hoeveelheid aardgas die op deze vijf clusters geproduceerd mag worden tot een minimum is beperkt, er mag alleen aardgas gewonnen worden om de installaties op deze clusters beschikbaar te houden. Daarvoor is het nodig dat die installaties, zoals nu op cluster Leermens het geval is, volgens planning het onderhoud krijgen.

Wat gaat NAM doen?

 Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van alle installaties, het vervangen van onderdelen en bijvoorbeeld onderhoud aan de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie medio november weer in bedrijf genomen. 

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.