Wat gaat NAM doen?

De locatie Scheemderzwaag, een zogeheten cluster waar aardgas wordt geproduceerd, wordt voor het onderhoud volledig stilgelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de locatie buiten bedrijf is gesteld en de productie van aardgas is beëindigd. Het affakkelen van het nog aanwezige aardgas is een van de voorbereidende werkzaamheden. Daarna starten de onderhoudswerkzaamheden.

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat om controle en inspectie van de installaties, het herstellen en vervangen van onderdelen waaronder het vervangen van de compressor. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie medio december weer in bedrijf genomen. 

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het kan voorkomen dat er ook ´s avonds wordt gewerkt.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, waaronder het affakkelen van het aardgas. NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen. 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.