Eind 2015 werd vanaf deze locatie een nieuwe put geboord naar een nog ‘vol’ blok in het gasveld Vries. Het gasveld Vries produceert al meer dan 30 jaar gas, ook in blokken onder Assen en in de gemeente Aa & Hunze. Dit laatste blok in dit gasveld bevat de laatste twee procent van dit gasveld.

Het gaat om circa 400 miljoen m3 aardgas. De huishoudens in de gemeente Assen verbruiken samen circa 50 miljoen m3 aardgas per jaar. Deze laatste procenten zijn dus heel nuttig. De put staat na het aansluiten echter nog ‘op slot’. Het gas wordt dus nog steeds niet gewonnen, in afwachting van het besluit van het Ministerie van Economische Zaken die de vergunning daarvoor afgeeft.

Donderdag 26 mei starten wij de werkzaamheden. De tijdelijke afsluiter die na het boren op de nieuwe put is geplaatst, wordt dan vervangen door middel van een definitieve installatie die geschikt is voor gaswinning.

In totaal zijn wij bijna twee weken aan het werk op de locatie. Er zijn meerdere mensen op en rondom de locatie aan het werk en er worden tijdelijk verschillende keten geplaatst om de werkzaamheden uit te voeren. De oude en tijdelijke afsluiter wordt weggehaald nadat alle maatregelen zijn genomen om dat veilig te doen.

Vervolgens wordt de nieuwe afsluiter in circa een week opgebouwd. Daarna wordt de ondergrondse put daadwerkelijk op de bovengrondse installatie aangesloten. Het kan zijn dat het nodig is om bij het aansluiten van de put af te fakkelen. Hoelang dat gaat duren, is nu helaas nog niet te zeggen.

We houden u daarover op de hoogte via Facebook (NAM in Assen), Twitter (@nambv) en de speciale Assen-pagina op deze website: www.nam.nl/assen.