Wat gaat NAM doen?

NAM voert gepland onderhoud uit op de locatie. Nadat de installaties volledig uit bedrijf zijn genomen worden deze geïnspecteerd en worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de installaties. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond wordt het productiecluster weer in bedrijf genomen.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het onderhoud wordt naar verwachting eind juli afgerond.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.