Wat gaat NAM doen?

Nadat de locatie - een productiecluster - uit bedrijf is genomen wordt deze geïnspecteerd en worden er diverse werkzaamheden aan de installaties verricht. Het betreft regulier onderhoud, aanpassingen aan de installaties en het vervangen van onderdelen. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie weer in bedrijf genomen.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Naar verwachting wordt de NAM-locatie Spitsbergen 24 juni weer opgestart voor de productie van aardgas.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.