Wanneer?

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 18 april tot en met vrijdag 22 april aanstaande. Er wordt 24 uur per dag gewerkt.

Waar?

De NAM-locatie aan de Lageweg, gelegen tussen Thesinge en Garmerwolde.

Wat gaat NAM doen?

NAM is verplicht de bodemdaling - die door gaswinning uit het Groningen-veld ontstaat - te monitoren door metingen uit te voeren. Voor deze metingen wordt een zogeheten ‘observatieput’ op de NAM-locatie Ten Boer gebruikt. Dit is geen put waarmee aardgas wordt geproduceerd, maar een put waarmee NAM het gashoudende gesteente kan monitoren. Door meetapparatuur in deze put te hangen wordt de bodemdaling in kaart gebracht.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd. Dit betekent dat er 24 uur per dag gewerkt gaat worden. De werkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt daarom maatregelen om eventuele overlast te voorkomen:

  • Om’s avonds en ’s nachts veilig te kunnen werken wordt het terrein verlicht. Lichthinder wordt voorkomen door het licht te richten op de werkplekken binnen de locatie.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een aantal diesel generatoren om te voorzien in elektriciteit.
  • Het benodigde materiaal wordt aan- en afgevoerd met vrachtwagens, de transporten vinden overdag plaats langs vooraf vastgestelde routes.

Deze werkzaamheden kunnen mogelijke voor enige overlast zorgen, NAM beperkt dit zoveel mogelijk tot een minimum.

Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220 of per Email; j.teunissen@shell.com. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.