Wat gaat NAM doen?

Op de locatie Schaapbulten wordt aardgas gewonnen, daarvoor zijn putten geboord waarlangs het aardgas naar de oppervlakte komt. Aan een van deze putten wordt onderhoud uitgevoerd.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden starten dinsdag 14 juni ’s ochtends rond 08.00 uur. Op woensdag- en donderdagavond wordt naar verwachting tot circa 21.00-22.00 uur gewerkt. De werkzaamheden nemen circa vier dagen in beslag.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt daarom maatregelen om eventuele overlast te voorkomen:

  • Om ’s avonds en ’s nachts veilig te kunnen werken wordt het terrein indien nodig verlicht. Lichthinder wordt beperkt door de lampen te richten op de werkplekken binnen de locatie.
  • Er kan enige geluidsoverlast plaatsvinden, geprobeerd wordt de geluidshinder zoveel als mogelijk te vermijden.
  • Het benodigde materiaal wordt aan- en afgevoerd met een aantal vrachtwagens, de transporten vinden overdag plaats langs vooraf vastgestelde routes.

Vragen en klachten

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met  Willem Hermse van de afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363176. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.